Viktig information!
Vi har nu uppdaterat hur priser och intäkter visas så att det ska bli tydligare vad man faktiskt tjänat, De intäkter som du gjort visas nu i uppskattad Bruttolön och när du anmäler dig till en kampanj så kan du se det uppskattade bruttolönen på det samarbetet tillsammans med priset till företag.
Om du finner någonstanns där priserna inte är ändrade till brutto ber vi er som användare att rapportera in dessa tillsammans med en skärmdump till support@tourn.se
Mvh Tourn.se (2016-05-30)

Användarvillkor för Medlemmar

Vid medlemskap på Tourn.se så accepterar du som medlem villkoren nedan. Var god uppmärksamma att Tourn.se tar sig rätten att ändra villkoren utan att alltid meddela dig som medlem. Det är alltså viktigt att du som medlem håller dig uppdaterad på villkoren under användandet av tjänsten. Vid större uppdateringar av villkoren så kan det ske att vi skickar ut ett meddelande till dig genom e-post.

I villkoren nedan så kallas du som medlem för "Medlemmen" och Tourn.se kallas för "Tourn.se" eller "Webbtjänsten".

Kampanjer och bloggtävlingar

Klick, statistik och utbetalning av pengar

Personuppgiftshantering