Viktig information!
Vi har nu uppdaterat hur priser och intäkter visas så att det ska bli tydligare vad man faktiskt tjänat, De intäkter som du gjort visas nu i uppskattad Bruttolön och när du anmäler dig till en kampanj så kan du se det uppskattade bruttolönen på det samarbetet tillsammans med priset till företag.
Om du finner någonstanns där priserna inte är ändrade till brutto ber vi er som användare att rapportera in dessa tillsammans med en skärmdump till support@tourn.se
Mvh Tourn.se (2016-05-30)

Notifikationer